selidbe transport

Dom zdravlja Novi Beograd

selidbe transport

Dom zdravlja Novi Beograd

Dom zdravlja Novi Beograd, kao nosilac primarne zdravstvene zaštite u opštini Novi Beograd, pruža osiguranicima preventivne, dijagnostičke, terapijske i rehabilitacione usluge u cilju sprečavanja, suzbijanja, ranog otkrivanja i lečenja bolesti i povreda.it.

What clients say

See all testimonials