selidbe

Muzička škola Josif Marinković

selidbe

Muzička škola Josif Marinković

Osnovna muzička škola „Josif Marinković“ ima odsek za klasičnu muziku na kome u školskoj 2016/2017 godini ima 483 učenika, raspoređenih u 12 intrumentalnih klasa (violina, viola, violončelo, kontrabas, klavir, gitara, harmonika, flauta, klarinet, truba, horna, solo pevanje). Srednja muzička škola ima vokalno-instrumentalni odesk za obrazovanje muzičkog izvođača klasične muzike, na kome je u školskoj 2016/2017 godini 49 učenika na sledećim instrumentima: violina, violončelo, kontrabas, gitara, trombon, flauta, harmonika i solo pevanju. Na završnoj godini ima 6 učenika.

What clients say

See all testimonials

Leave a comment